Agaporniden roseicollis

571.001 Agapornis roseicollis groen (wildkleur)
572.001 Agapornis roseicollis D groene
572.002 Agapornis roseicollis DD groene
572.003 Agapornis roseicollis aqua
572.004 Agapornis roseicollis D aqua
572.005 Agapornis roseicollis DD aqua
572.006 Agapornis roseicollis turquoise
572.007 Agapornis roseicollis D turquoise
572.008 Agapornis roseicollis DD turquoise
572.009 Agapornis roseicollis blauw
572.010 Agapornis roseicollis D blauw
572.011 Agapornis roseicollis DD blauw
572.012 Agapornis roseicollis violet
572.021 Agapornis roseicollis pastel groen
572.022 Agapornis roseicollis pastel D groen
572.023 Agapornis roseicollis pastel DD groen
572.024 Agapornis roseicollis pastel aqua
572.025 Agapornis roseicollis pastel D aqua
572.026 Agapornis roseicollis pastel DD aqua
572.027 Agapornis roseicollis pastel turquoise
572.029 Agapornis roseicollis pastel D turquoise
572.030 Agapornis roseicollis pastel DD turquoise
572.031 Agapornis roseicollis pastel blauw
572.032 Agapornis roseicollis pastel D blauw
572.033 Agapornis roseicollis pastel DD blauw
572.034 Agapornis roseicollis pastel violet
572.061 Agapornis roseicollis pastel gezoomd groen
572.062 Agapornis roseicollis pastel gezoomd D groen
572.063 Agapornis roseicollis pastel gezoomd DD groen
572.064 Agapornis roseicollis pastel gezoomd aqua
572.065 Agapornis roseicollis pastel gezoomd D aqua
572.066 Agapornis roseicollis pastel gezoomd DD aqua
572.067 Agapornis roseicollis pastel gezoomd turquoise
572.068 Agapornis roseicollis pastel gezoomd D turquoise
572.069 Agapornis roseicollis pastel gezoomd DD turquoise
572.070 Agapornis roseicollis pastel gezoomd blauw
572.071 Agapornis roseicollis pastel gezoomd D blauw
572.072 Agapornis roseicollis pastel gezoomd DD blauw
572.073 Agapornis roseicollis pastel gezoomd violet
572.100 Agapornis opaline oranjemasker groen
572.101 Agapornis roseicollis opaline groen
572.102 Agapornis roseicollis opaline D groen
572.103 Agapornis roseicollis opaline DD groen
572.104 Agapornis roseicollis opaline aqua
572.105 Agapornis roseicollis opaline D aqua
572.106 Agapornis roseicollis opaline DD aqua
572.107 Agapornis roseicollis opaline turquoise
572.108 Agapornis roseicollis opaline D turquoise
572.109 Agapornis roseicollis opaline DD turquoise
572.110 Agapornis roseicollis opaline blauw
572.111 Agapornis roseicollis opaline D blauw
572.112 Agapornis roseicollis opaline DD blauw
572.113 Agapornis roseicollis opaline violet
572.114 Agapornis roseicollis opaline lutino
572.131 Agapornis roseicollis cinnamon groen
572.132 Agapornis roseicollis cinnamon D groen
572.133 Agapornis roseicollis cinnamon DD groen
572.134 Agapornis roseicollis cinnamon aqua
572.135 Agapornis roseicollis cinnamon D aqua
572.136 Agapornis roseicollis cinnamon DD aqua
572.137 Agapornis roseicollis cinnamon turquoise
572.138 Agapornis roseicollis cinnamon D turquoise
572.139 Agapornis roseicollis cinnamon  DD turquoise
572.140 Agapornis roseicollis  cinnamon blauw
572.141 Agapornis roseicollis cinnamon D blauw
572.142 Agapornis roseicollis cinnamon DD blauw
572.143 Agapornis roseicollis cinnamon violet
572.144 Agapornis roseicollis cinnamon oranjemasker groen
572.171 Agapornis roseicollis pallid groen
572.172 Agapornis roseicollis pallid D groen
572.173 Agapornis roseicollis pallid DD groen
572.174 Agapornis roseicollis pallid aqua
572.175 Agapornis roseicollis pallid  D aqua
572.176 Agapornis roseicollis pallid  DD aqua
572.177 Agapornis roseicollis pallid turquoise
572.178 Agapornis roseicollis pallid D turquoise
572.179 Agapornis roseicollis pallid DD turquoise
572.180 Agapornis roseicollis pallid blauw
572.181 Agapornis roseicollis pallid D blauw
572.182 Agapornis roseicollis pallid DD blauw
572.183 Agapornis roseicollis pallid violet
572.184 Agapornis roseicollis pallid oranjemasker groen
572.201 Agapornis roseicollis bronze fallow groen
572.202 Agapornis roseicollis bronze fallow D groen
572.203 Agapornis roseicollis bronze fallow DD groen
572.204 Agapornis roseicollis bronze fallow aqua
572.205 Agapornis roseicollis bronze fallow D aqua
572.206 Agapornis roseicollis bronze fallow DD aqua
572.207 Agapornis roseicollis bronze fallow turquoise
572.208 Agapornis roseicollis bronze fallow D turquoise
572.209 Agapornis roseicollis bronze fallow DD turquoise
572.210 Agapornis roseicollis bronze fallow blauw
572.211 Agapornis roseicollis bronze fallow D blauw
572.212 Agapornis roseicollis bronze fallow DD blauw
572.213 Agapornis roseicollis bronze fallow violet
572.241 Agapornis roseicollis pale fallow groen
572.242 Agapornis roseicollis pale fallow D groen
572.243 Agapornis roseicollis pale fallow DD groen
572.244 Agapornis roseicollis pale fallow aqua
572.245 Agapornis roseicollis pale fallow D aqua
572.246 Agapornis roseicollis pale fallow DD aqua
572.247 Agapornis roseicollis pale fallow turquoise
572.248 Agapornis roseicollis pale falllow D turquoise
572.249 Agapornis roseicollis pale fallow DD turquoise
572.250 Agapornis roseicollis pale fallow blauw
572.251 Agapornis roseicollis pale fallow D blauw
572.252 Agapornis roseicollis pale fallow DD blauw
572.253 Agapornis roseicollis pale fallow violet
572.281 Agapornis roseicollis overgoten groen
572.282 Agapornis roseicollis overgoten D groen
572.293 Agapornis roseicollis overgoten DD groen
572.294 Agapornis roseicollis overgoten aqua
572.295 Agapornis roseicollis overgoten D aqua
572.296 Agapornis roseicollis overgoten DD aqua
572.297 Agapornis roseicollis overgoten turquoise
572.298 Agapornis roseicollis overgoten D turquoise
572.299 Agapornis roseicollis overgoten DD turquoise
572.300 Agapornis roseicollis overgoten blauw
572.301 Agapornis roseicollis overgoten D blauw
572.302 Agapornis roseicollis overgoten DD blauw
572.303 Agapornis roseicollis overgoten violet
572.341 Agapornis roseicollis D groen violetfactorig
572.342 Agapornis roseicollis DD groen violetfactorig
572.371 Agapornis roseicollis oranjemasker groen
572.372 Agapornis roseicollis oranjemasker D groen
572.373 Agapornis roseicollis oranjemasker DD groen
572.374 Agapornis roseicollis oranjemasker lutino
572.375 Agapornis roseicollis oranjemasker gele zwartoog
572.376 Agapornis roseicollis oranjemasker cinnamon groen
572.401 Agapornis roseicollis rozemasker groen
572.402 Agapornis roseicollis rozemasker D groen
572.403 Agapornis roseicollis rozemasker DD groen
572.431 Agapornis roseicollis dominant bont groen
572.432 Agapornis roseicollis dominant bont D groen
572.433 Agapornis roseicollis dominant bont DD groen
572.434 Agapornis roseicollis recessief bont groen
572.435 Agapornis roseicollis recessief bont D groen
572.436 Agapornis roseicollis recessief bont DD groen
572.451 Agapornis roseicollis gele zwartoog
572.452 Agapornis roseicollis lutino
572.453 Agapornis roseicollis turquoise ino
572.454 Agapornis roseicollis rozemasker gele zwartoog
572.455 Agapornis roseicollis rozemasker lutino
572.457 Agapornis roseicollis oranjemasker opaline lutino
572.501 Agpornis Roseicollis  Catumbella
573.456 Agapornis roseicollis rozemasker aqua ino
573.457 Agapornis roseicollis opaline cin.D aqua violet turquoise
573.458 Agapornis roseicollis blauw blauw
573.459 Agapornis roseicollis cin. Violet D turquoise
573.460 Agapornis roseicollis blauw- violet D blauw
573.461 Agapornis roseicollis cinamon violet D blauw
573.462 Agapornis roseicollis sl-ino-turquoise ino
573.463 Agapornis roseicollis violet D turquoise
573.464 Agapornis roseicollis ino cinnamon groen