Kwartel & Patrijzen

771.101 Afrikaanse dwergkwartel
771.003 Afrikaanse kwartel
805.169 Afrikaanse zwarte ral
805.147 Ahanta frankolijn
805.079 Alpen steenpatrijs
805.082 Arabische steenpatrijs
805.097 Arabische woestijnpatrijs
805.145 Archers frankolijn
805.168 Australische bandral
805.111 Baardpatrijs
805.101 Bamboe patrijs
805.077 Barbarijnse patrijs
805.100 Berg bamboepatrijs
771.231 Bergkwartel
771.141 Blauwschubben kwartel
805.133 Bonte frankolijn
805.067 Boulton bospatrijs
771.204 Brandkwartel
805.063 Bruinborst patrijs
805.039 Bruinborst tandkwartel
805.132 Bruinkeel frankolijn
771.201 Californische kuifkwartel
805.074 Cambodjaanse bospatrijs
805.042 Caracas patrijs
805.061 Charitons bospatrijs
741.104 Chinese dwergkwartel
741.108 Chinese dwergkwartel blauw
741.101 Chinese dwergkwartel bont wildkleur haan
741.102 Chinese dwergkwartel bont wildkleur hen
741.005 Chinese dwergkwartel bruin haan
741.006 Chinese dwergkwartel bruin hen
741.103 Chinese dwergkwartel gepareld
741.107 Chinese dwergkwartel isabel
741.106 Chinese dwergkwartel kastanjebruin
741.025 Chinese dwergkwartel met koekoektekening bruin haan
741.026 Chinese dwergkwartel met koekoektekening bruin hen
741.023 Chinese dwergkwartel met koekoektekening roodbruin haan
741.024 Chinese dwergkwartel met koekoektekening roodbruin hen
741.021 Chinese dwergkwartel met koekoektekening wildkleur haan
741.022 Chinese dwergkwartel met koekoektekening wildkleur hen
741.105 Chinese dwergkwartel mozaiek
741.007 Chinese dwergkwartel opaal  haan
741.008 Chinese dwergkwartel opaal  hen
741.065 Chinese dwergkwartel pastel bruin haan
741.066 Chinese dwergkwartel pastel bruin hen
741.061 Chinese dwergkwartel pastel haan
741.062 Chinese dwergkwartel pastel hen
741.067 Chinese dwergkwartel pastel met koekoektekening haan
741.068 Chinese dwergkwartel pastel met koekoektekening hen
741.063 Chinese dwergkwartel pastel roodbruin haan
741.064 Chinese dwergkwartel pastel roodbruin hen
741.060 Chinese dwergkwartel pastel zilver
741.085 Chinese dwergkwartel pastel zonder keeltekening bruin haan
741.086 Chinese dwergkwartel pastel zonder keeltekening bruin hen
741.087 Chinese dwergkwartel pastel zonder keeltekening met koekoektekening haan
741.088 Chinese dwergkwartel pastel zonder keeltekening met koekoektekening hen
741.083 Chinese dwergkwartel pastel zonder keeltekening roodbruin haan
741.084 Chinese dwergkwartel pastel zonder keeltekening roodbruin hen
741.081 Chinese dwergkwartel pastel zonder keeltekening wildkleur haan
741.082 Chinese dwergkwartel pastel zonder keeltekening wildkleur hen
741.003 Chinese dwergkwartel roodbruin haan
741.004 Chinese dwergkwartel roodbruin hen
741.001 Chinese dwergkwartel wildkleur haan
741.002 Chinese dwergkwartel wildkleur hen
741.100 Chinese dwergkwartel wit haan/hen
741.045 Chinese dwergkwartel zonder keeltekening bruin haan
741.046 Chinese dwergkwartel zonder keeltekening bruin hen
741.047 Chinese dwergkwartel zonder keeltekening met koekoektekening haan
741.048 Chinese dwergkwartel zonder keeltekening met koekoektekening hen
741.043 Chinese dwergkwartel zonder keeltekening roodbruin haan
741.044 Chinese dwergkwartel zonder keeltekening roodbruin hen
741.041 Chinese dwergkwartel zonder keeltekening wildkleur haan
741.042 Chinese dwergkwartel zonder keeltekening wildkleur hen
741.109 Chinese dwergkwartel zwartkop
805.125 Chinese frankolijn
805.083 Chinese steenpatrijs
805.078 Chukarpatrijs
805.135 Coqui frankolijn
771.001 Coromandelkwartel
771.166 Cuba-boomkwartel
805.073 David bospatrijs
805.032 Druppelkwartel
805.127 Dubbelgespoorte frankolijn
771.263 Dussumier vechtkwartel
805.182 Dwergtinamoe
771.202 Elegant kwartel
805.128 Erckel’s frankolijn
771.002 Europese kwartel
771.283 Europese kwartel bruin
771.285 Europese kwartel mozaiëk
771.284 Europese kwartel pastel
805.076 Europese steenpatrijs
805.140 Finsch’ frankolijn
805.122 Frankolijn
771.252 Frankolijnkwartel
771.203 Gambel's kuifkwartel
805.130 Geelnek frankolijn
805.059 Geelpoot bospatrijs
771.282 Gekraagde vechtkwartel
771.170 Gemaskerde boomkwartel
805.124 Geschilderde Ceylon frankolijn
805.146 Geschubde frankolijn
771.242 Gevlekte bergkwartel
805.148 Grant frankolijn
771.169 Grayson boomkwartel
805.131 Grijsborst frankolijn
805.013 Grijskeel bospatrijs
805.098 Grijskeel woestijnpatrijs
805.142 Grijsvleugel frankolijn
805.126 Grijze Ceylon frankolijn
805.031 Grijze tandkwartel
805.060 Groenpoot bospatrijs
805.034 Guyana patrijs
805.072 Hainan bospatrijs
805.149 Halsbandfrankolijn
771.005 Harlekijnkwartel
805.062 Heuvel patrijs
805.129 Hildebrand frankolijn
805.143 Hoogland frankolijn
805.183 Inaboe
805.112 Inheemse Patrijs
761.005 Japanse kwartel
761.007 Japanse kwartel bruin haan
761.008 Japanse kwartel bruin hen
761.009 Japanse kwartel isabel haan
761.010 Japanse kwartel isabel hen
761.202 Japanse kwartel mozaiek
761.097 Japanse kwartel pastel bruin haan
761.098 Japanse kwartel pastel bruin hen
761.091 Japanse kwartel pastel haan
761.092 Japanse kwartel pastel hen
761.099 Japanse kwartel pastel isabel haan
761.100 Japanse kwartel pastel isabel hen
761.095 Japanse kwartel pastel roodbruin haan
761.096 Japanse kwartel pastel roodbruin hen
761.157 Japanse kwartel pastel zonder keel- en met streeptekening bruin haan
761.158 Japanse kwartel pastel zonder keel- en met streeptekening bruin hen
761.159 Japanse kwartel pastel zonder keel- en met streeptekening isabel haan
761.160 Japanse kwartel pastel zonder keel- en met streeptekening isabel hen
761.151 Japanse kwartel pastel zonder keel- en met streeptekening wildkleur haan
761.152 Japanse kwartel pastel zonder keel- en met streeptekening wildkleur hen
761.155 Japanse kwartel pastel zonder keel- en met streeptekeningroodbruin haan
761.156 Japanse kwartel pastel zonder keel- en met streeptekeningroodbruin hen
761.127 Japanse kwartel pastel zonder keel- en streeptekening bruin haan
761.128 Japanse kwartel pastel zonder keel- en streeptekening bruin hen
761.129 Japanse kwartel pastel zonder keel- en streeptekening isabel haan
761.130 Japanse kwartel pastel zonder keel- en streeptekening isabel hen
761.125 Japanse kwartel pastel zonder keel- en streeptekening roodbruin haan
761.126 Japanse kwartel pastel zonder keel- en streeptekening roodbruin hen
761.121 Japanse kwartel pastel zonder keel- en streeptekening wildkleur haan
761.122 Japanse kwartel pastel zonder keel- en streeptekening wildkleur hen
761.003 Japanse kwartel roodbruin haan
761.004 Japanse kwartel roodbruin hen
761.001 Japanse kwartel wildkleur haan
761.002 Japanse kwartel wildkleur hen
761.200 Japanse kwartel wit haan/hen
761.067 Japanse kwartel zonder keel- en met streeptekening bruin haan
761.068 Japanse kwartel zonder keel- en met streeptekening bruin hen
761.069 Japanse kwartel zonder keel- en met streeptekening isabel haan
761.070 Japanse kwartel zonder keel- en met streeptekening isabel hen
761.065 Japanse kwartel zonder keel- en met streeptekening roodbruin haan
761.066 Japanse kwartel zonder keel- en met streeptekening roodbruin hen
761.061 Japanse kwartel zonder keel- en met streeptekening wildkleur haan
761.062 Japanse kwartel zonder keel- en met streeptekening wildkleur hen
761.037 Japanse kwartel zonder keel- en streeptekening bruin haan
761.038 Japanse kwartel zonder keel- en streeptekening bruin hen
761.039 Japanse kwartel zonder keel- en streeptekening pastel haan
761.035 Japanse kwartel zonder keel- en streeptekening roodbruin haan
761.036 Japanse kwartel zonder keel- en streeptekening roodbruin hen
761.031 Japanse kwartel zonder keel- en streeptekening wildkleur haan
761.032 Japanse kwartel zonder keel- en streeptekening wildkleur hen
761.041 Japanse kwartel zonder keel- en streeptekeningisabel haan
761.042 Japanse kwartel zonder keel- en streeptekeningisabel hen
761.040 Japanse kwartel zonder keel- en streeptekeningpastel hen
761.201 Japanse kwartel zwartbruin mozaiek
805.065 Javaanse boompatrijs
805.011 Javaanse bospatrijs
771.254 Jungle bush kwartel
771.163 Kortkuifkwartel
805.139 Kraag frankolijn
771.161 Kuifkwartel
805.181 Kuiftinamoe
771.245 Langpootkwartel
805.138 Latham frankolijn
805.099 Madagascar patrijs
771.004 Madeira kwartel
771.241 Massenakwartel
771.168 Mexicaanse boomkwartel
805.015 Mexicaanse bospatrijs
805.134 Moeras frankolijn
771.243 Montezuma kwartel
805.123 Natal frankolijn
805.152 Pallas zandhoen
741.110 Parel kwartel
805.150 Peruaanse griel
805.081 Philby patrijs
805.084 Philby’s steenpatrijs
805.064 Ricket patrijs
771.251 Rode boskwartel
805.033 Rode boskwartel
805.080 Rode steenpatrijs
805.075 Roodborst boompatrijs
805.068 Roodborst bospatrijs
805.151 Roodbuik zandhoen
805.069 Roodkeel bospatrijs
805.058 Roodsnavel bospatrijs
805.121 Roodsnavel frankolijn
805.141 Roodvleugel frankolijn
805.001 Roulroul
771.164 Salvador kuifkwartel
805.137 Schlegel frankolijn
805.144 Shelly’s frankolijn
805.045 Stippelborst tandkwartel
771.121 Sumatraanse oogkwartel
805.066 Sumatraanse patrijs
805.071 Taiwan bospatrijs
805.113 Tibetaanse patrijs
771.253 Veelkleuren boskwartel
771.165 Verginische boomkwartel
805.044 Vlekbuik tandkwartel
805.166 Witborstral
805.014 Witkeel bospatrijs
805.136 Witkeel frankolijn
805.041 Witkeel tandkwartel
805.037 Witoor tandkwartel
771.162 Witoorkuifkwartel
805.070 Witwang bospatrijs
771.244 Zangkwartel
805.043 Zwartborst tandkwartel
771.261 Zwartborst vechtkwartel
771.262 Zwartborst vechtkwartel
771.006 Zwartborstkwartel
805.012 Zwarte bospatrijs
805.167 Zwarte ral
771.171 Zwartkeel boomkwartel
805.040 Zwartkeel tandkwartel
805.184 Zwartkop tinnamoe
771.167 Zwartmasker boomkwartel
805.036 Zwartmasker tandkwartel
805.035 Zwartoor tandkwartel
805.038 Zwartrug tandkwartel