Lid worden kan door 25,00 euro te storten op rekening BE33 7351 4210 1146 BIC: KREDBEBB
van De looise Kanarie met vermelding nieuw lid

Tevens vermeld U hier via email uw volledig adres zodat de tijdschriften kunnen bezorgd worden.

Als lid krijgt U maandelijks het tijdschrift 'de witte spreeuwen'
Dit maandblad van ongeveer 70 pagina's - met telkens mooie kleurenfoto's - behandelt algemene zaken,zowel federaal als provinciaal. Verder worden er steeds meerdere vogels - met kleurfoto's - besproken.

...

Tevens verschijnt er driemaandelijks een eigen clubblad,waarin er clubinformatie,eigen artikels van onze leden en verder diverse praktische zaken worden besproken.