Reglement TT de Looise Kanarie

 

 

Iedere liefhebber aangesloten bij een federatie mag deelnemen aan deze vrije tentoonstelling. De kwekerskaart dient voorgelegd te worden bij de inkorving.

Voor de T.T. kooien dient men links een witte fontein te plaatsen en rechts een groen voederbakje (of het eten in de voorziene ruimte op de grond). Kooibriefjes dient men rechts onderaan aan te brengen. Enkel propere standaardkooien worden toegelaten, zuiver en zonder herkenningsteken.

De kampioenen moeten minimum 90 punten behalen en dit in de reeks waartoe ze behoren. Een stam vogels moet minimum 352 punten behalen zonder harmoniepunten. Een stel 176 punten.

Alle vogels dienen in de juiste reeks te worden ingeschreven, voorzien van eten en drinken voor 24 uur. Speciale voeding dient men aan de inrichters af te geven. Het niet juist inschrijven van de vogel in de hiervoor voorziene reeksen valt niet onder de verantwoordelijkheid van de club.

Van een stam waarvan een vogel gekwetst werd tijdens het vervoer, mogen de overige in hun A reeks deelnemen.

De vogels moeten een gesloten ring dragen in de reeksen A,B,D en E welke erkend is door de aangesloten federatie. De ringen van de kampioenen A,B,D en E worden gecontroleerd.

De inrichter is niet verantwoordelijk voor sterfgevallen,ziekte of diefstal van de ingeschreven vogels. Verongelukte vogels door schuld van de inrichter worden vergoed, en dit aan de prijs van de handelswaarde. Zieke vogels worden geweigerd!

Een liefhebber die wordt betrapt op bedrog, wordt verwezen naar de laatste plaats en buiten wedstrijd gezet.

Buiten de inrichters heeft niemand toegang tot de zaal tijdens de keuring.

Vogels die reeds ingeschreven zijn,mogen bij de inkorving vervangen worden. De inschrijvingen gebeuren in het enkelvoud, uiterlijk 8 dagen voor de tentoonstelling. Kooibriefjes worden opgestuurd indien de inschrijvingslijst ten laatste 8 dagen voor de TT toekomt op het secretariaat.(poststempel geldt als bewijs)Bij later toegekomen inschrijvingslijsten worden de kooibriefjes afgehaald tijdens de inkorving.

Op de inschrijvingslijst moet het(de) stamnummer(s) worden vermeld, kampioen vervalt indien niet opgegeven.

Alle parkieten met uitzondering van de grasparkieten spelen tweejarig in klas A - D - E

Elke deelnemer met tenminste 5 ingeschreven vogels, ontvangt een natura-prijs. De kampioenen ontvangen een natura-prijs van € 5,00

De 5 beste vogels bepalen het klassement. Bij gelijke punten telt de 6de,7de,8ste enz….

Het sectiekampioenschap wordt verpeelt met de 7 beste vogels uit de reeksen A-B-D-E. Bij gelijke punten telt de 8ste,9de, 10de enz. vogel.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1.00 per vogel , € 1,00 verplicht voor de cataloog.

Voor duiven en hoenders is een inentingsbewijs nodig

Prijsuitreiking zondagavond om 17.30 uur.

Uitkooien gebeurt gezamenlijk na de prijsuitreiking op zondag.

Door deelname verklaart men zich akkoord met dit reglement!