Wie zijn wij
Onze vereniging is ontstaan in Januari 1954 in de schoot van de landelijke BOF, later is dit omgedoopt naar KBOF 
 

De stichters waren de volgende heren:
Vandepoel Jos, Van Oost Willy, Reynders Albert, Reynders Louis, Mondelaers Charel, Aldelhof Henrie en Gielen Louis
De eerste bestuursleden in de moeilijke beginjaren waren voorzitter Willy van Oost en secretaris Jos van de Poel.
Voorzitter Willy van Oost gaf zijn sjerp over aan Gielen Louis om ze  enkele jaren nadien weer op te nemen. In 1965 werd onze huidige erevoorzitter Geyskens Alex de 4de voorzitter,waarna Stalmans Charel de taak overnam. Verder hebben Helsen Jozef en Bos Firmin ook de fuctie van voorzitter op zich genomen. Momenteel wordt het voorzitterschap waargenomen door Grieten Marc.

Willy van Oost heeft ook enige tijd de taak van secretaris waargenomen. Ook voor deze functie zijn er sinds het ontstaan maar een zestal liefhebbers geweest die deze taak op zich hebben genomen nl. Jos van de Poel, Willy van Oost, Fons van Bael, Geyskens Jean,Helsen Jozef en onze huidige secretaris Bonroy Frans.

Voor de toenmalige taak als afzender van het maandblad(nu gaat dit automatisch via de drukkerij) werden de vernoemde secretarissen belast, later werd dit overgenomen door de volgende Heren: Nijs Frans, Arcidiaco Demetrio, Lambrechts Paul en Geraets Willy.

Op gebied van tentoonstellingen onthouden we vooral het jaar 1982 waarin we onze eerste  provinciale T.T. organiseerde.
Hier hadden we drie provinciale winnaars met Arcidiaco Demetrio met in klasse B een
oevermaina, in de C klasse met een mandarijnspreeuw en Corthout Frans met in de B klasse een ekster.
Vele Provinciale, Belgische en Internationale eremetalen kwamen reeds naar Tessenderlo. 

Reeds in het eerste jaar werd er een tentoonstelling ingericht, waarbij een driehonderdtal vogels te bezichtigen waren.


Wij zijn een vereniging bestaande uit vogelliefhebbers - kwekers.

Onder onze leden bevinden zich kwekers van de meest gangbare soorten, zijnde kleine en grote parkieten, kleurkanarie's, postuurkanarie's, hoenders en duiven, europese en exotische vogels uit de verschillende werelddelen.

Op onze ledenvergaderingen worden al dan niet jonge of beginnende liefhebbers met goede raad bijgestaan door onze gevestigde leden
in hun specifieke doelgroep.

 

 

Webmaster:
Grieten Marc